Skip directly to content

Report 2012 12

National Commission for Stratigraphy

 

Meeting report – 05-12-2012

Present

Frieda Bogemans,Marie Coen-Aubert, Marleen De Ceukelaire, Katrien De Nil, Eric Goemaere,  Stephen Louwye , Noël Vandenberghe, Alain Herbosch, Martin Laloux, Michiel Dusar, Piet Laga, Jacques Verniers, Bernard Delcambre

Excused

Luc Hance,Vanessa Heyvaert , Frédéric Boulvain, Johan Yans, Eddy Poty

 

1.   Report of last NCS meeting

No remarks and the report is approved.

2.   Remarks

Luc Hance heeft na overleg met de voorzitter gemeld dat tot zijn grote spijt zijn professionele activiteiten hem nog te weinig tijd laten en vooral ook nog weinig controle over zijn tijd geven zodat hij zich verplicht ziet zijn taak als secretaris van NCS op te geven.
De vergadering heeft alle begrip voor deze situatie en wenst uitdrukkelijk zijn dank uit te spreken voor het uitstekende werk dat hij geleverd heeft voor de NCS in de voorbije jaren.

Ter vervanging van de secretaris aanvaardt de vergadering  enerzijds de bevestiging van Marleen De Ceukelaire, conservator van de geologische gegevens op het KBIN , als secretaris  en anderzijds de nieuwe aanstelling van Eric Goemaere  van de BGD -KBIN  ook als secretaris. Beiden zullen de taken onderling verdelen waarbij logischerwijze Marleen de reorganisatie van de website verder ter harte zal nemen. Het feit van twee secretarissen van NCS te hebben  biedt het voordeel dat er nu een aanspreekpunt voor de franstalige geologen zal zijn en een aanspreekpunt voor de nederlanstaligen, wat de contacten met NCS ten goede zal komen.
.

3.   Subcommission reviews.

Lower Palaeozoic

 

Devonian

The different modifications for the revised version of Bultynck & Dejonghe (2002) have been sent to Luc Hance in April 2012; they are now on the new website of the National Commission for Stratigraphy. Martin Laloux from the Carte Géologique de Wallonie has presented three new lithostratigraphic units: the Famennian Falisolle and Bois des Mouches Formations and the Hymiée Member in the Frasnian Lustin Formation. Katrien De Nil will take care for the information about the Devonian of the Kempen.

 

Carboniferous

Geen nieuws

Voorstel Van Tongeren ? wat mee gedaan – polemiek – discussie organiseren – samenvatting op website zetten

Permian – Triassic – Jurassic

-

Cretaceous (MD)

Cretaceous subcommission:

 

The new Kunrade and Dorne Formations (Campine basin) and Wachtebeke member of the Nevele formation (Brabant massif) were posted on the NCS wesite on 2/12/2011 as new proposals accepted by the Creaceous subcommission on 25/5/2011. Also on 2/12/2011 was posted on the website an emended version of the official document published in the 2001 Lithostratigraphy volume (Geologica Belgica tome 4/2). This version treated the new changes to the formal stratigraphical scale and included the results of new publications changing the extent of some formations. On its meeting of 5/12/2012, the NCS formally accepted these proposals as no comments to the contrary have been received. 

 

Concerning the diffrence between the formal lithostratigraphical scale of 2001 and the stratigraphic subdivision in use on the Carte géologique de Wallonie, martin Laloux will gather the essential information on the units used on the maps and their geometrical relations. These will be posted as discussion paper upon receipt.

 

Paleogene-Neogene

Er is gewerkt PL – Boven Houtem -  Opglabbeek vervangen door Eisden terug naar vroeger. Voorstel. Terug naar oorspronkelijke naam. Daarin lid van Opoeteren (klei) blijft maar de rest wordt niet meer benoemd en is allemaal Eisden. Uitleg PL – 2 nieuwe namen nodig  . opm FB Eisden bestaat in Quartair. Moet besproken worden in subcommissie en met Quartair. Waalse geol kaart nog raadplegen. voorlopig in nota zetten.  Subcommissie moet waalse karteerders aanspreken en uitnodigen. Voorstel Johan Matthijs (kader 3D modelleren) is ter discussie bij subcommissie.  Boorgatmetingen (Maaseik) zijn hier leidend. Werk voor subcomissie.

Overgang oligocene naar neogeen in de slenk – te discussieren  nederlandse bronnen gebruiken.

Discussie in subcommissie – resultaten naar NCS

Quaternary

François De Vleeschouwer resigned from the commission.

As the Quaternary subcommission is for the moment being dealing with a revision of the  lithostratigraphy of the Lateglacial and Holocene fluvial deposits, preliminary work is done by some members of the commission. Each worked on the region where he/she is most experienced. In January the commission members will meet and try to integrated the individual findings into a new stratigraphy.

During the meeting also the proposal of M. Dusar and the re-organisation of the stratigraphic collection of the RBINS will be discussed.

Francois devleeshouwer neemt ontslag

 

4.   Correlation Belgium – Netherlands - MD

De voorstelling door Michiel Dusar van de stratigrafische correlaties tussen Nederland en België in het kader van een hydrogeologische studie in het noordoostelijk grensgebied kadert in de inspanningen die gevraagd werden (zie vorig verslag) om waar mogelijk de correspondentie , idealiter maar niet noodzakelijk de gelijkschakeling, tussen de lithostratigrafie aan beide zijden van de landsgrenzen te bevorderen.
De details van de discussie moeten uiteraard uitgeklaard worden in de subcommissies Quartair en Neogeen-Paleogeen.
Correspondentietabellen kunnen hun plaats hebben in de sectie Discussions waar ze als een 'status questionis' een interessante tussenstap kunnen vormen in een proces naar lithostratigrafische nomenclatuur gelijkschakeling over de grenzen, een proces dat lang kan duren en stapsgewijze vooruitgaat.
 

5.   TS-Creator

 

De Academie heeft laten weten dat het initiatief niet ondersteund wordt omdat ze menen dat dit eerder op een universitaire campus thuishoort.

Omdat hiermee de hoofdsponsoring wegvalt kan het initiatief enkel nog doorgaan wanneer een relatief hoge inschrijvingssom gevraagd wordt van de deelnemers. Dit wordt onrealistisch geacht door de vergadering en er wordt besloten dat de voorzitter opnieuw naar middelen moet zoeken om het initiatief een jaar later te kunnen laten doorgaan.

Jim and Gabi Ogg worden op de hoogte gebracht.

 

 

6.   Next meeting

Doodle will be sent end of march

 

 

 

                                                                                          Noël Vandenberghe

                                                                                                         President

 

 

Marleen de Ceukelaire & Eric Goemaere

Secretary